Udskriv denne side

Privatlivs politik

 

 

https://diabetes.dk/media/15896097/Diabetesforeningens_Privatlivspolitik_Maj_2018.pdf

Tryk på det blå for at se på det.

Diabetesforeningen tilstræber at have en lokalforening i hver af landets 98 kommuner, som skal virke til gavn for diabetikere i den pågældende kommune.

Lokalforeningerne deltager i foreningens årlige Repræsentantskabs- eller Delegeretmøde med det antal stemmeberettigede repræsentant(er), der svarer til kommunes befolkningsmæssige størrelse.

Lokalforeningernes opgaver

Lokalforeningerne skal sikre, at forskellige lokale aktiviteter er i overensstemmelse med Diabetesforeningens formål og vedtagne strategier.

Derudover skal lokalforeningerne:

  • Have fokus på foreningens strategi om øget synlighed, medlemshvervning og politisk indflydelse, samt deltage i foreningens kampagner og landsindsamlingen, der overordnet koordineres af hovedkontoret.
  • Bl.a. arrangere foredrag, aktiviteter og netværk for både medlemmerne, pårørende til diabetikere og andre med interesse i diabetessagen. Lokalforeningerne afholder også selv arrangementer, der som hovedregel er åbne for alle, uanset om man er medlem af Diabetesforeningen eller blot interesseret i at høre nærmere om diabetes.
  • Udpege en eller flere repræsentanter til offentlige udvalg, hvor Hovedbestyrelsen har besluttet, at Diabetesforeningen skal være repræsenteret. Repræsentanterne skal i samarbejde med lokalforeningen arbejde for, at relevante lokale råd og udvalg i videst muligt omfang gøres bekendt med og medtænker Diabetesforeningens politik og strategi i den regionale planlægning og handling.

    Hovedkontoret kan tillige inddrage repræsentanterne i forbindelse med høringer.

    Lokalforeningerne repræsentanter, sparrer og koordinerer med Diabetesforeningens Regionsudvalg og kan ad hoc trække på bistand fra hovedkontoret.